เทศกาลดอกเสี้ยวบาน วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563

เชิญท่องเที่ยว “เทศกาลดอกเสี้ยวบาน” ณ บ้านป่าเหมี้ยง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563

แบ่งปัน