เปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

กำหนดการเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ( g-Wallet )
ผู้ประกอบการ
ประเภทร้านค้า ชิม ช้อป ใช้
1.ชิม (อาหารและเครื่องดื่ม)
2.ช้อป(สินค้าและบริการ)
3.ใช้(โรงแรม/ที่พัก/โฮมสเตย์)
จุดลงทะเบียน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
เริ่มเปิดลงทะเบียนวันแรก วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

แบ่งปัน