6 กันยายน 2562 ผลไม้เมืองใต้ ผลไม้เมืองไทย สู่เมืองลำปาง

ณ ตลาดประชารัฐต้องชมถนนสายวัฒนธรรมลำปาง

แบ่งปัน